Sött som salt vi renar allt!

Cewe Vattenteknik

Om oss

Telefon:073-614 45 70

Mail: info@cewevattenteknik.se

Cewe Vattenteknik startades 1990 som Cewe Kemi Teknik

Vi ändrade senare namn till Vattenteknik för det speglar bättre vad firman arbetar med.

 

Cewe Vattenteknik importerar, bygger och leverar vattenreningsutrustning. Vi utför även montage, service, drift och underhåll.

 

Våra kunder är enskilda hushåll, samfälligheter upp till industriföretag

 

Vi arbetar främst med dricksvattenrening från:                         

                                       -förorenade brunnar

                                       -insjövatten

                                       -havsvatten (avsaltning)

 

För detta använder vi modern och miljövänlig filtreringsutrustning utan kemikalietillsättning.

 

I sortimentet finns även större anläggningar för industri, badanläggningar mm.

 

Genom att vi själva importerar och monterar våra filter har vi konkurrenskraftiga priser

 

Om Ni har problem med Ert dricksvatten eller andra frågor om vattenförsörjning, kontakta oss.

                                                                                          

Vi ombesörjer kostnadsfria förslag.

Kontakta oss